Osuuskunta yritysmuotona

Nykyaikainen yrittäjyys on yhteispeliä ja osaamisten yhdistämistä. Omassa yrityksessämme − osuuskunnassa − on olemassa osaajia, joiden taidot tukevat toisten osaamista − asiantuntijuuden verkottuminen tapahtuu helposti. Jäsenemme ovat yrittäjähenkisiä ihmisiä, jotka toimivat itsenäisesti, mutta taustalla on aina yhteisöllisyyden antama tuki.

Osuuskunta sopii hyvin käytännön työhön painottuvaan ja vähän pääomaa vaativaan yritystoimintaan, jossa omistajien henkilökohtaisella osallistumisella on tärkeä merkitys. Osuuskunta on motivoiva yritysmuoto, sillä taloudellista hyötyä saa vain osallistumalla osuuskunnan toimintaan. Jokainen työntekijä on vastuussa omasta panoksestaan.

Osuuskuntamme on jo lähes kymmenen vuotta toiminut menestyksekkäästi osuustoimintaan liitettyjen arvojen mukaisesti. Omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus ovat arvojamme. Jäsenemme uskovat rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen eettisiin arvoihin, jotka ovat olleet osuustoiminnan perusarvoja jo yritysmuodon satavuotisen historian alusta asti.